Verhuurwoningen

Huurvoorwaarden  

De huurperiode loopt in het hoogseizoen van zaterdag tot zaterdag. U komt aan na 15.00 uur en vertrekt uiterlijk om 10.00 uur. Buiten het hoogseizoen kan de huurperiode na onderling overleg op elke gewenste dag ingaan. Indien u niet tijdens de normale uren kunt aankomen neemt u best tijdig contact met ons op.

Maximum aantal bewoners

In een vakantiewoning mogen niet meer personen verblijven/overnachten dan het in het huurcontract vermelde aantal. Indien dit aantal overschreden wordt, kan de verhuurder de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen.

Eindcontrole

De eindcontrole van de vakantiewoning  gebeurt op de vertrekdag, samen met u. De borg wordt na de eindcontrole, onder aftrek van de kosten voor elektriciteit/gas en eventuele kosten voor het herstel van geconstateerde schade aan de woning of aan de inventaris, binnen 1 week op uw rekening teruggestort. Kosten voor overschrijving naar het buitenland zijn voor rekening van de huurder.

Linnengoed

Het gebruik van linnengoed is verplicht. Het linnengoed wordt verstrekt bij aanvang van het verblijf.

Betaling

Het voorschot bedraagt 30% van de totale huursom.

Het resterende gedeelte van de huursom (70%) moet uiterlijk 6 weken voor het betrekken van de vakantiewoning zijn voldaan.

Bij boekingen binnen 6 weken voor het begin van de huurperiode dient de volledige huursom ineens en onmiddellijk te worden voldaan.

Indien u niet tijdig betaalt ontvangt u een herinnering. Indien het saldo van de huursom 6 weken voor aanvang van de huurperiode niet is voldaan, zal de huurovereenkomst ontbonden worden. Het voorschot zal niet worden terugbetaald.

Annulering

Bij annulering meer dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode is 30% van het boekingsbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledige boekingsbedrag verschuldigd. Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij wijziging van de datum van een bestaande boeking worden 25,00 € administratiekosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van de vakantiewoning is op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die door toedoen van de gebruikers van de vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaat. De huurder dient eventuele schade onmiddellijk te melden aan de verhuurder.

De huurder en diegenen die zijnentwege in de betreffende huurperiode in de gehuurde vakantiewoning verblijven, is volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan de woning, de inventaris en alle zaken die tot de gehuurde woning behoren. De huurder is verplicht alle door hem/haar of zijn medebewoners aangerichte schade te vergoeden aan de verhuurder. De huurder dient na te gaan in hoeverre zijn Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP – Nederland) – Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven (Familiale – België) dekking biedt voor door hem veroorzaakte schade aan de gehuurde vakantiewoning. Indien deze verzekering geen of onvoldoende dekking biedt, dient de huurder voor voldoende dekking te zorgen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor onverwachte bouwactiviteiten, werken aan toegangs- en hoofdwegen e.d. in de (naaste) omgeving van uw vakantiewoning of voor onderbreking in de stroom- of watervoorziening veroorzaakt door derden. Bij latere aankomst of het voortijdig verlaten van de vakantiewoning is er vanwege de verhuurder geen verplichting tot schadeloosstelling.

Op al deze voorwaarden en op de bepalingen uit de huurovereenkomst alsook op eventuele geschillen hieruit voortvloeiende, is het Spaanse recht van toepassing.